Multiple typing for the epidemiological study of contamination of broilers with thermotolerant Campylobacter

Winy Messens, Lieve Herman, Lieven De Zutter, Marc Heyndrickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Multiple typing for the epidemiological study of contamination of broilers with thermotolerant Campylobacter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie