Naar een geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium buxicola: Deel 3: Optimaal gebruik van waardplantresistentie

Bjorn Gehesquière, Liesbet Van Remoortere, Filip Rys, Johan Van Huylenbroeck, Kurt Heungens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    Zoekresultaten