Naar een geresponsabiliseerd en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek

Pieter Foré, Sylvie Van Damme, Jeroen De Waegemaeker, David Verhoestraete, Sally Lierman

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  114 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het merendeel van de denkoefeningen over klimaatadaptatie in de Belgische kuststreek wordt tot op vandaag uitgedacht vanuit het oogpunt van hoogdynamische landinwaartse invloeden vanuit de zee op de smalle kuststrook. Te vaak echter wordt voorbij gegaan aan klimaatgerelateerde effecten in het hinterland. In dit ontwerpend onderzoek wordt nagegaan hoe klimaatadaptatieve maatregelen in het hinterland bijdragen tot een verminderde kwetsbaarheid van de gehele kuststreek en tegelijkertijd ook de lokale landschappelijke identiteit kunnen versterken, met de Westhoek als studiegebied.In het kader van de voorspelde klimaatveranderingen vragen de problematieken van wateroverlast en watertekort, en de groeiende watervraag vanuit
  de industrie een integrale benadering van het watersysteem. Typische open ruimtevraagstukken zoals fragmentatie, transformatie van een productienaar een consumptielandschap, verburgering, nieuwe zonevreemde economische dynamiek en schaalvergroting stemmen dan weer tot nadenken over een (nieuwe) structuurdragend landschapssysteem. Een geintegreerde aanpak op basis van watersysteem en landschapssysteem is daarom het meest geschikt om antwoorden te bieden op deze uiteenlopende ruimtelijke vragen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Vaneetvelde
  Aantal pagina’s15
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's151-165
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  ISBN van elektronische versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec.-201218-dec.-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren