Naar een productief landschap voor stad én land. Oproep Pilootprojecten Productief Landschap

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Hoewel vaak gesproken wordt over de stad versus het platteland vergen de uitdagingen van de toekomst (klimaatverandering, demografische groei, mobiliteit, etc) een hernieuwd evenwicht tussen stad en platteland, consument en producent. Het uitbouwen en ondersteunen van een productief landschap waarbij “open ruimtes - groot of klein, stedelijk of landelijk - zo beheerd worden dat ze ecologisch en economisch productief worden, en maatschappelijke meerwaarde opleveren” biedt aanknopingspunten om een dergelijk evenwicht tot stand te brengen. Een hedendaags productief landschap omvat echter niet enkel de herintroductie van voedselproductie in de stad. Ook meer rurale gebieden hebben baat bij een vernieuwende benadering waar ecologie, economie en maatschappij in een positief evenwicht geplaatst worden. Via de oproep Pilootprojecten Productief Landschap wordt daarom getracht om een platform te bieden voor innovatieve projecten die bedrijfsvoering, landschap en samenleving met elkaar weten te verknopen, om zo stapsgewijs een productief landschap tot stand te brengen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s8
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014
  EvenementPlandag2014 Regie en Loslaten - Zaandam, Nederland
  Duur: 22-mei-201422-mei-2014
  http://www.plandag.net

  Congres

  CongresPlandag2014 Regie en Loslaten
  Land/RegioNederland
  StadZaandam
  Periode22/05/1422/05/14
  Internet adres

  Trefwoorden

  • T260-planologie
  • S240-stedebouw
  • S240-ruimtelijke-ordening

  Dit citeren