Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek in de varkenshouderij

Ilias Chantziaras, Jef Van Meensel, Sarah De Smet, Dominiek Maes, Sam Millet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Door de toenemende druk op de economische marges in de varkenshouderij neemt het belang van efficiënter produceren toe. De grootste kost bij het afmesten van vleesvarkens is het voeder, met een gemiddeld aandeel van ongeveer 75% in de totale afmestkosten
  (Departement Landbouw en Visserij). De voederkosten hangen af van de voederprijzen, maar ook van de voederconversie (VC), die ruwweg aangeeft hoeveel voeder nodig is om 1 kg groei te verkrijgen. Een verlaging van de VC resulteert in een economische winst
  en een reductie in de milieubelasting, door een verminderde behoefte aan voeder en een daling van de excretie. Ondanks het feit dat VC zo’n belangrijke parameter is, bestaat er geen uniforme berekening. ILVO en UGent gingen daarom samen met de sector op zoek naar een geschikte parameter en lanceerden een bijbehorende berekeningstool. Voor een volgende fase zoeken ze varkenshouders die graag willen weten hoe ze hun VC kunnen optimaliseren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
  Exemplaarnummer88
  Pagina's (van-tot)175-176
  Aantal pagina’s2
  ISSN0303-9021
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

  Trefwoorden

  • B400-zoötechniek
  • voederconversie
  • participatief onderzoek
  • varkenshouderij

  Dit citeren