Netwerken kunnen landbouwer helpen innoveren

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

24 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent sloegen de handen in elkaar om te onderzoeken hoe het opbouwen van een netwerk land- en tuinbouwers kan helpen om succesvol te innoveren. Uit het onderzoek van enkele case-studies bleek namelijk dat netwerken een gunstige invloed heeft op innovatieprocessen, maar dat veel land- en tuinbouwers hier echter niet actief genoeg in zijn. Daarom besluit het onderzoek met enkele aanbevelingen om zowel op het individuele als institutionele niveau succesvol te netwerken.
TaalNederlands
StatusGepubliceerd - 23-sep-2014

Dit citeren