Networks for a competitive and innovative organic horticulture in Flanders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Networks for a competitive and innovative organic horticulture in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie