New high-speed imaging system for fertilizer granule characterization at the ejection

Frédéric Cointault, Jürgen Vangeyte, Julien Dubois, Jeroen Baert, C. Clerc

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'New high-speed imaging system for fertilizer granule characterization at the ejection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen