New techniques and methods developed by the Belgian NRL‐GMO to identify unauthorized GMOs in the UGMMONITOR project

Marie-Alice Fraiture, Philippe Herman, Gilbert Berben , Frédéric Debode , Eric Janssen , Isabel Taverniers, Marc De Loose, Nancy H Roosens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  36 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftLabinfo
  Volume9
  Pagina's (van-tot)25‐27
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Dit citeren