New techniques and methods developed by the Belgian NRL‐GMO to identify unauthorized GMOs in the UGMMONITOR project

Marie-Alice Fraiture, Philippe Herman, Gilbert Berben , Frédéric Debode , Eric Janssen , Isabel Taverniers, Marc De Loose, Nancy H Roosens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    33 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten