Niet-agrarisch gebruik van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen: Eindrapport

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers, Elke Rogge, Christel Claes, Mechtilde Hennebert

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

    106 Downloads (Pure)

    Uittreksel

    Het Vlaamse platteland verandert ingrijpend, zowel in functie als in beeld. Niet alleen geplande woon-, infrastructuur- en industrieontwikkelingen zorgen voor een daling van de beschikbare ruimte voor landbouw1. Ook binnen het agrarisch bestemde gebied duiken steeds meer nieuwe gebruiken en gebruikers op, waaronder natuur, bos, privétuinen, hobbypaarden en niet-agrarische ondernemingen. De voorbije jaren werd heel wat onderzoek gedaan naar deze voorheen "vergeten of onderschatte landgebruiken”. Deze verborgen functionele veranderingen duiken stilaan op in beleidsdocumenten en worden daarbij verbonden met de verstedelijking van het platteland.

    Dit citeren