Nieuw onderzoeksproject over plantfysiologische processen van start gegaan!

Ellen De Keyser, Emmy Dhooghe, Annelies Christiaens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  60 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op 1 oktober 2012 startte Technopool Sierteelt een nieuw Landbouwtraject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van de plantkwaliteit’. Dit project kwam tot stand na grondig overleg en enkele brainstormsessies met de sierteeltsector. Het project zal uitgevoerd worden door drie partners van de Technopool Sierteelt, namelijk ILVO-Eenheid Plant, PCS en UGent-Vakgroep Plantaardige Productie. De rode draad doorheen het project is het gebruik van stuurlicht (LED-belichting) en plantenhormonen (o.a. abscisinezuur en strigolactonen) in de sierteelt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftSierteelt&groenvoorziening
  Volume17
  Pagina's (van-tot)47-48
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-okt-2012

  Dit citeren