Non-destructive monitoring of grassland canopy height using a UAV

Irene Borra Serrano, Tom De Swaef, Hilde Muylle, Koen Mertens, David Nuyttens, Jürgen Vangeyte, E. Willner, Matthew J Hegarty, Philippe Barre, Jean-Paul Sampoux, Wouter Saeys, Ben Somers, Isabel Roldán-Ruiz, Peter Lootens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

    Zoekresultaten