NRL-Allergens Report Validation study: Gluten in beer analyses by ELISA and UHPLC-MS/MS

Vertaalde titel van de bijdrage: NRL-ALL Rapport Validatiestudie Gluten in bie

Isabel Taverniers, Jürgen Baert, Annique Staelens, Marc De Loose, Anne-Catherine Huet, Jean Henrottin, Amandine Lamote, Martin Mailleux, Nathalie Gillard

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Vertaalde titel van de bijdrageNRL-ALL Rapport Validatiestudie Gluten in bie
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s27
PublicatiestatusGepubliceerd - 25-mrt.-2022

Dit citeren