NRL-GMO: GMODetec researchproject (2007-2010)

Elodie Barbau-Piednoir, Antoine Lievens, Amaya Leunda Casi, Nancy Roosens, Marc Van den Bulcke, Myriam Sneyers, Frédéric Debode, Eric Janssen, Gilbert Berben, Tom Ruttink, Isabel Taverniers, Marc De Loose

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  37 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftLabinfo
  Exemplaarnummer5
  Pagina's (van-tot)14-19
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2010

  Dit citeren