Number of involved genes and heritability of clover rot (Sclerotinia trifoliorum) resistance in red clover (Trifolium pratense)

Tim Vleugels, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten