Nurturing agroforestry systems in Flanders: Analysis from an agricultural innovation systems perspective

Lieve Borremans, Fleur Marchand, Marjolein Visser, Erwin Wauters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Nurturing agroforestry systems in Flanders: Analysis from an agricultural innovation systems perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie