Nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik in de Vlaamse tuinbouw : Stand van zaken en reductiemogelijkheden.

Dirk Van Lierde, A. Vandenberghe, A.M. Cools, Nicole Taragola, E. De Backer, S. Vergucht

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  49 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om een beter inzicht te bekomen in de reductiemogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten voor de tuinbouwsector werd door de toenmalige Administratie Land en Tuinbouw (ALT), nu Departement voor Landbouw en Visserij, aan de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO de opdracht gegeven om het onderzoeks-project ALT 2003/07 uit te voeren met als onderwerp: “Nutriënten- en gewasbeschermings-middelengebruik in de Vlaamse tuinbouw: stand van zaken en reductiemogelijkheden”. In dit onderzoek werd voor de verschillende sectoren van de tuinbouw, namelijk de groenteteelt onder glas, de groenteteelt in open grond, de fruitteelt en de sierteelt een inventaris opgesteld van de reductiemogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriën-ten. Het onderzoek voor de sierteelt werd uitgevoerd in samenwerking met het Proefcentrum voor de sierteelt in Destelbergen. In een eerste deel werden de reductiemogelijkheden voor de gewasbeschermingsmiddelen geïnventariseerd, in het tweede deel deze voor de nutriënten. Van de reductietechnieken die worden beschreven, worden er een aantal al algemeen toege-past in de praktijk, andere daarentegen bevinden zich nog in het stadium van het onderzoek en kunnen nu of in de nabije toekomst door de siertelers worden gebruikt om het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten te verminderen. Elke reductietechniek wordt be-schreven en er wordt aangeduid voor welke teelten deze van toepassing kan zijn. Daarnaast wordt ook een toelichting gegeven en wordt de aandacht gevestigd op de knelpunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de reductietechniek. Tenslotte wordt aangegeven waar men meer informatie kan vinden over de beschreven techniek.
  TaalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Datum2009
  StatusGepubliceerd - 2009

  Dit citeren