Nutrient cycling differs between cropped soils with century-old and recently pyrolyzed biochar

Victor Burgeon, Julien Fouché, Sarah Garré, Ramin Heidarian-Dehkordi, Gilles Colinet, Jean-Thomas Cornelis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-mrt-2021

Dit citeren