Nuttige insecten in bloemenrijke akkerranden

Bert Van Gils, Hans Casteels

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  Uittreksel

  Hoe kunnen we nuttige insecten inzetten om plagen op landbouwgewassen te helpen beheersen? En wat hebben die nuttige insecten nodig om tijdig en in voldoende mate aanwezig te zijn? Dat zijn vragen die wetenschappers zich stellen in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB). ILVO, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, heeft een eerste reeks verkennende experimenten uitgevoerd met bloemenrijke akkerranden. De resultaten zijn hoopgevend. Op termijn zou er brood kunnen zitten in FAB voor de ecologisch intensieve landbouw. Maar er is nog een lange onderzoeksweg te gaan. VILT ging praten met Bert Van Gils, onderzoeker op het thema ‘raakvlakken landbouw en natuur’, en met entomoloog (insectenkundige) Hans Casteels.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-mrt.-2012

  Trefwoorden

  • B280-dierenecologie

  Dit citeren