Objectieven en de 'family-firm' levenscyclus op glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen

Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  21 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Sierplanten en glasgroenten worden in Vlaanderen voornamelijk geproduceerd op familiale bedrijven. Volgens literatuur in het domein van de landbouweconomie worden de objectieven en lange-termijn ontwikkelingen van dergelijke bedrijven beïnvloed door de zogenaamde ‘family-firm’ levenscyclus. Het doel van het onderzoek is om de impact van de ‘family-firm’ levenscyclus te onderzoeken op de bedrijfskarakteristieken, de persoonskarakteristieken en de objectieven van de bedrijfsleider. Het onderzoek werd uitgevoerd op 82 sierteeltbedrijven (kasplanten-, azalea-, snijbloemen- en perkplantenbedrijven) en 56 glasgroentebedrijven, die deel uitmaken van het Vlaamse boekhoudnetwerk. De bedrijven werden ingedeeld in vijf groepen, namelijk de startfase, de groeifase, de consolidatiefase, de exitfase en de bedrijven met een ouderdom van minstens 20 jaar met een opvolger. Op basis van boekhoudkundige gegevens werd nagegaan of er verschillen waren in de persoons- en bedrijfskenmerken van de bedrijven in de verschillende groepen. Verder werd aan de bedrijfsleiders een lijst met 16 persoonlijke en 15 bedrijfsdoelstellingen voorgelegd die zij dienden te beoordelen met behulp van een vijfpuntenschaal. Verder werd aan hen gevraagd om de drie belangrijkste persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen aan te duiden en te rangordenen op het ogenblik van het interview en bij de start van het bedrijf. Op basis van hun antwoorden werd de invloed van de ‘family-firm’ levenscyclus nagegaan.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2007
  EditorsAdrien Saverwyns, Marieke Ceyssens
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publicatiedatum2008
  Pagina's44
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Dit citeren