Observation and risk assessment analysis of the invasive Mnemiopsis leidyi in the North Sea: Results of the Interreg IVa 2Seas project MEMO

Sabrine Derveaux, Sofie Vandendriessche, Lies Vansteenbrugge, Stefan Hoffman, Johan van der Molen, Elvire Antajan, Jean-Michel Brylinski, Sophie Pitois, Victor Langenberg, Kristian Hostens, Johan Robbens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    27 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten