Observer bias in applied ethology: can we believe what we score, if we score what we believe?

Frank Tuyttens, Eva Van laer, Lisanne Stadig, Leonie Jacobs, Jasper Heerkens, Sophie de Graaf, Bart Ampe

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Observer bias in applied ethology: can we believe what we score, if we score what we believe?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie