Observing the viability of entomopathogenic nematodes using image processing

Eva Brusselman, David Nuyttens, Nancy De Sutter, Waltera Steurbaut, Maurice Moens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Zoekresultaten