Occurence of 'Candidatus Phytoplasma solani' in Association to a new host plant plum (Prunus domestica L.) in Jordan

Kris De Jonghe, Thomas Goedefroit, Rachid Tahzima, N. Salem, S Odeh, A.O. Abdeen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Zoekresultaten