Occurrence of microplastics in brown shrimp on the Belgian part of the North Sea

Griet Vandermeersch, Lisa Devriese, Karen Bekaert, Sofie Vandendriessche, Hannelore Theetaert, Kristian Hostens, Johan Robbens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

Zoekresultaten