Occurrence of xerophilic fungi in chocolate confectionery factories

Nikki De Clercq, Els Van Coillie, Els Van Pamel, Bruno De Meulenaer, Frank Devlieghere, Geertrui Vlaemynck

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Zoekresultaten