Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen