OmiA Casus 1: WATER+LAND+SCHAP: Ontwikkelen van een tool voor het verfijnen van de projectdoelstellingen en het vergroten van het draagvlak OmiA begeleidingsdag met EVALUEER_WLS tool

Marlinde Koopmans, Lies Messely, Wim Verheyden, Francis Turkelboom, Bert Barla

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Water+Land+Schap wil vanuit de langetermijnvisie Vlaanderen 2050 bijdragen aan het duurzaam ontwikkelingsdoel: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.” Kortom, bouwen aan een robuust watersysteem dat: - in staat is om (klimaat)schokken op te vangen; - beschermt tegen overstromingen; - wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater biedt; - voorziet in irrigatie en drainage; - mogelijkheden voor recreatie en beleving biedt; - verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit voorziet.

  Het project vertrekt vanuit drie gemodificeerde kernkwaliteiten (KK) van omgevingskwaliteit: - Een robuust watersysteem nastreven (bodem en waterlopen inrichten en beheren met het oog op klimaatverandering) - Duurzame voedselproductie voorzien (gezond voedsel produceren waarbij de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven) - Een kwaliteitsvol landschap ontwikkelen (het Water+Land+Schap inrichten zodat de voedselproductie en robuustheid van het watersysteem in evenwicht zijn met landschapskwaliteit)

  Water+Land+Schap wil vanuit de langetermijnvisie Vlaanderen 2050 bijdragen aan het duurzaam ontwikkelingsdoel: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.” Kortom, bouwen aan een robuust watersysteem dat: - in staat is om (klimaat)schokken op te vangen; - beschermt tegen overstromingen; - wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater biedt; - voorziet in irrigatie en drainage; - mogelijkheden voor recreatie en beleving biedt; - verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit voorziet.

  Het project vertrekt vanuit drie gemodificeerde kernkwaliteiten (KK) van omgevingskwaliteit: - Een robuust watersysteem nastreven (bodem en waterlopen inrichten en beheren met het oog op klimaatverandering) - Duurzame voedselproductie voorzien (gezond voedsel produceren waarbij de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven) - Een kwaliteitsvol landschap ontwikkelen (het Water+Land+Schap inrichten zodat de voedselproductie en robuustheid van het watersysteem in evenwicht zijn met landschapskwaliteit).


  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
  Aantal pagina’s22
  ISBN van elektronische versieISSN: 1782-9054
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • water
  • projectdoelstellingen
  • klimaat

  Dit citeren