OMIA RAPPORT 1: Inspiratietrajecten voor het operationaliseren van omgevingskwaliteit en ecosysteemdiensten voor gebiedsgerichte VLM projecten.

Francis Turkelboom, Wim Verheyden, Lies Messely, Marlinde Koopmans, Bert Barla, Dieter Mortelmans

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

    Zoekresultaten