OMIA-RAPPORT 2: Omgevingskwaliteit en Ecosysteemdiensten: een conceptuele en praktijkgerichte vergelijking van twee systeembenaderingen

Wim Verheyden, Michael Leone, Francis Turkelboom, Lies Messely

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  De opdracht ‘Operationalisering Leidraad Omgevingskwaliteit op maat van de Vlaamse Landmaatschappij’ (Bestek nr. APM/2017/2) heeft tot doel om de kernkwaliteiten van het begrip omgevingskwaliteit (OKw) verder te concretiseren aan de hand van de ecosysteemdiensten-benadering (ESD) en dit op maat van de werking van de VLM. Dit moest leiden tot een inhoudelijke verdieping van het concept omgevingskwaliteit en de relatie ervan met het begrippenkader van ecosysteemdiensten. Hierbij werd gebruik gemaakt van kennis opgedaan in verschillende onderzoeken met betrekking tot ecosysteemdiensten (ECOPLAN, …) en de tools ontwikkeld in het ILVO-onderzoek “IMAGO”.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
  Aantal pagina’s122
  ISBN van geprinte versie1782-9054
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • omgevingskwaliteit
  • ecosysteemdiensten
  • praktijk
  • systeembenadering

  Dit citeren