On regions and their actors. An analysis of the role of actors and policy in region-specific rural development processes in Flanders

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  7 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit doctoraat onderzoekt de rol van actoren en beleid in processen van gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Het overgrote deel van dergelijke initiatieven speelt zich af op het regionale niveau, tussen de provinciale en gemeentelijke beleidsniveaus in. Het is op dit intermediaire, regionale niveau dat de top-down initiatieven van de verschillende beleidsniveaus en de bottom-up acties van regionale actoren elkaar vinden.
  Verschillende aspecten van gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling zijn reeds bestudeerd. Er is echter nog onduidelijkheid over de rol van actoren in deze processen. Aan de hand van kwalitatief onderzoek in vier plattelandsregio’s (Meetjesland, Pajottenland, Vlaamse Ardennen en Westhoek) werden gebiedsgerichte plattelandsontwikkelingsprocessen verkend en werd de rol van actoren en de interactie tussen regionale actoren en beleid bestudeerd.
  De rol van actoren en beleid in gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling werd geanalyseerd voor drie processen: regiovormingsprocessen (shaping the region), regional branding processen (developing the region) en participatieve processen voor de opmaak van gebiedsgerichte strategieën voor plattelandsontwikkeling (envisioning the region). In alle bestudeerde processen blijkt dat de regionale actoren een zeer belangrijke rol spelen. Het potentieel voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling en de belangrijkste oorzaak voor de verschillen tussen de ontwikkelingsprocessen moeten eerder gezocht worden bij de regionale actoren en hun verschillende samenwerkings- en organisatievormen, dan bij de verschillende regionale kenmerken of kwaliteiten. Daarnaast wijst de analyse uit dat de interactie tussen beleid en regionale actoren sterk bepaald wordt door de Vlaamse en provinciale overheden die slechts in beperkte mate rekening houden met de lokale context en vasthouden aan een sterk sturende rol.
  Oorspronkelijke taalEngels
  ISBN’s in drukversie978-90-5989-699-4
  Elektronische ISBN’s978-90-5989-699-4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-mei-2014

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'On regions and their actors. An analysis of the role of actors and policy in region-specific rural development processes in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren