Ondernemerschap als drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling

Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  52 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het stimuleren van een competitieve en duurzame land- en tuinbouw is een belangrijk aandachtspunt in het huidige Vlaamse (en Europese) landbouwbeleid. Hoewel heel wat actoren betrokken zijn in het transitieproces dat moet leiden tot een duurzame land- en tuinbouwsector, kan gesteld worden dat de ondernemer hierin een sleutelrol speelt. Er wordt aangenomen dat het niet langer volstaat om een vakman te zijn, maar dat de ondernemers- en managementcapaciteiten steeds belangrijker worden. Het onderzoek heeft als doel om indicatoren te ontwikkelen voor het beoordelen en stimuleren van duurzaam ondernemerschap en management op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Als resultaat van een literatuuronderzoek en een workshop met meer dan 20 stakeholders van de Vlaamse land- en tuinbouw kwamen volgende thema's naar voor : Visie-Strategie, Planning-organisatie-opvolging-evaluatie, netwerkvorming-samenwerking, risico- en randvoorwaardenbeheer, opportuniteiten zien en realiseren, zoek- en leergedrag en innovatie. Enkele deelnemers benadrukten ook het belang van het thema 'Vakmanschap'.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelThemanummer Nieuwsgolf April 2010 Sierteelt
  EditorsJohan Van Huylenbroeck, Karin Van Peteghem
  Volume77
  Plaats productieMerelbeke
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publicatiedatumjul.-2010
  Pagina's88-90
  ISBN van geprinte versieISSN 1784-3197
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2010

  Dit citeren