Ondernemerschap als drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling in land- en tuinbouw

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  13 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het stimuleren van een competitieve en duurzame land- en tuinbouw is een belangrijk aandachtspunt in het huidige Vlaamse (en Europese) landbouwbeleid. Hoewel heel wat actoren betrokken zijn in het transitieproces dat moet leiden tot een duurzame land- en tuinbouwsector, kan gesteld worden dat de ondernemer hierin een sleutelrol speelt. Er wordt aangenomen dat het niet langer volstaat om een vakman te zijn, maar dat de ondernemers- en managementcapaciteiten steeds belangrijker worden. Het onderzoek heeft als doel om indicatoren te ontwikkelen voor het beoordelen en stimuleren van duurzaam ondernemerschap en management op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Als resultaat van een literatuuronderzoek en een workshop met meer dan 20 stakeholders van de Vlaamse land- en tuinbouw kwamen volgende thema's naar voor : Visie-Strategie, Planning-organisatie-opvolging-evaluatie, netwerkvorming-samenwerking, risico- en randvoorwaardenbeheer, opportuniteiten zien en realiseren, zoek- en leergedrag en innovatie. Enkele deelnemers benadrukten ook het belang van het thema 'Vakmanschap'.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2009
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publicatiedatumjul-2010
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2010

  Dit citeren