Onderzoek naar de transmissie van pospiviroïden door Myzus persicae, Macrolophus pygmaeus en Bombus terrestris

Noémi Van Bogaert, Thibaut Olivier, Claude Bragard, Martine Maes, Guy Smagghe, Kris De Jonghe

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Onderzoek naar de transmissie van pospiviroïden door Myzus persicae, Macrolophus pygmaeus en Bombus terrestris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie