Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2012

Bert Van Gils, Koen Willekens, Lieven Delanote, Annelies Beeckman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  33 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is partner van het Europees consortium dat het TILMAN-ORG project uitvoert. In BIOpraktijk (editie oktober 2011) werd reeds toegelicht waar dit project voor staat. ILVO werkt mee aan het uittesten en het meten van effecten van niet-kerende bodembewerking en groenbemesters op de nutriëntencyclus en opbrengst van biologisch geteelde gewassen. Het ILVO werkt voor dit project samen met Inagro, Afdeling biologische productie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBIOpraktijk
  Pagina's (van-tot)13-15
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb-2013

  Dit citeren