Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013

Bert Van Gils, Koen Willekens, Lieven Delanote, Annelies Beeckman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  21 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In veldproeven op ILVO en Inagro werden de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesting en maaimest-stoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biolo-gisch geteelde gewassen onderzocht. Deze proeven werden uitgevoerd in het kader van het TILMAN-ORG-project dat eerder ook al werd toegelicht in BIOpraktijk (editie oktober 2011 en februari 2013).
  TaalNederlands
  TijdschriftBIOpraktijk
  Pagina's (van-tot)9-11
  Aantal pagina's2
  StatusGepubliceerd - apr-2014

  Dit citeren