Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters. Resultaten veldproeven 2013

Bert Van Gils, Koen Willekens, Annelies Beeckman, Lieven Delanote

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  In veldproeven bij het ILVO en bij Inagro worden in een meerjarige proef de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesters en maaimeststoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biologisch geteelde gewassen onderzocht. In 2013 werden op het gedeelte dat niet-kerend werd bewerkt lagere opbrengsten gehaald bij knolselder. Deze proeven werden uitgevoerd in het kader van het TILMAN-ORG-project.
  TaalNederlands
  TijdschriftProeftuinnieuws
  Exemplaarnummer11
  Pagina's (van-tot)34-35
  Aantal pagina's2
  StatusGepubliceerd - jun-2014

  Dit citeren