Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voeselketen

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

    Oorspronkelijke taalNederlands
    PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

    Dit citeren