Ontwikkeling van een referentiemethode voor luchtdebiet metingen door rechthoekige openingen naar toepassing in natuurlijk geventileerde stallen: Deel 2: Geautomatiseerde 3D-benadering

Philippe Van Overbeke, Gerlinde De Vogeleer, Jan G. Pieters, Peter Demeyer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten