Optimalisatie van de zaadoogsttechniek van Italiaans raaigras. Gebruik van microgolfoven ter bepaling van het zaadvochtgehalte bij graszaad

Georges Rijckaert, Thijs Vanden Nest, Chris Van Waes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  416 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Terwijl het zaadgewas afrijpt, daalt het zaadvochtgehalte geleidelijk en onderzoek heeft aangetoond dat deze parameter een betrouwbare maat is voor de rijpheidsgraad van het gewas en bijgevolg kan gebruikt worden om het optimale tijdstip van de oogst (zwadmaai en dors) te bepalen. Bovendien is deze methode geschikt, objectief en betrouwbaar om te gebruiken door de graszaadteler op het landbouwbedrijf zelf. Zoals men bij de granen het vochtgehalte gaat meten vooraleer te dorsen, is dit ook een bruikbare tool bij graszaad, maar dan wel omwille van de bepaling van het optimaal maaitijdstip. Bij graszaad heeft men echter te maken met veel hogere zaadvochtgehaltes (30 – 50%) dan bij granen en zijn klassieke graanvochtmeters niet bruikbaar. Met de infrarood-vochtmeter (drooglamp) kan het vochtgehalte nauwkeurig en redelijk snel gemeten worden, maar het toestel is te duur voor aankoop op het niveau van het landbouwbedrijf. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat ook de microgolfoven goed bruikbaar is voor de vochtmeting van graszaad. Het is goedkoop en vrijwel overal aanwezig op elk landbouwbedrijf. Op deze manier kan de graszaadteler een goedkope, bruikbare tool verkrijgen om zijn graszaadgewas te zwadmaaien bij de meeste optimale rijpheid. Het optimaal maaitijdstip samen met de weersvoorspellingen, zijn bepalend voor het al of niet behalen van topzaadopbrengsten. Meebeslissen over het oogsttijdstip lijkt de logica zelf, tenslotte draagt de boer het risico. Hierbij volledig afhankelijk zijn van de zaadfirma of teeltbegeleider lijkt geen goede zaak, maar wederzijds overleg is en blijft een absolute noodzaak.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieMerelbeke
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  ISBN van geprinte versie1784-3197
  PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2013

  Publicatie series

  NaamILVO mededeling
  UitgeverijInstituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek-ILVO
  Volume141
  ISSN van geprinte versie1784-3197
  • WEB_ZAADTEELT: Zaadteeltonderzoek

   Rijckaert, G. & Van Waes, J.

   1/02/0931/12/17

   Project: Onderzoek

  Dit citeren