Optimaliseren van de productkwaliteit en minimaliseren van nutriëntenverliezen van de dikke fractie van runderdrijfmest via composteren en inkuilen

Jarinda Viaene, Victoria Nelissen, Bart Vandecasteele, Koen Willekens, Stefaan De Neve, Bert Reubens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    31 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten