Optimisation of a vertical spray boom for greenhouse spraying applications

David Nuyttens, Stijn Windey, Pascal Braekman, Annelies De Moor, Bart Sonck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Optimisation of a vertical spray boom for greenhouse spraying applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie