Optimizing the spray application of entomopathogenic nematodes in vegetables: from spray tank to nematode deposition

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  515 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  ISBN’s in drukversie978-905989-446-4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2011

  Dit citeren