Orchard spray application in Europe – state of the art and research challenges

J Cross, P Balsari, G Doruchowski, J-P Douzals, A Herbst, P Marucco, David Nuyttens, P Walklate

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    7 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Orchard spray application in Europe – state of the art and research challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie