Organisational Innovation Systems for multi-actor co-innovation in European agriculture, forestry and related sectors: Diversity and common attributes

Andrew F. Fieldsend, Evelien Cronin, Eszter Varga, Szabolcs Biro, Elke Rogge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Organisational Innovation Systems for multi-actor co-innovation in European agriculture, forestry and related sectors: Diversity and common attributes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen