Paratylenchus spp. en Pratylenchus penetrans in bladgroenten onder glas

Jolien Claerbout, Nicole Viaene, Monica Hofte, An Decombel, Peter Bleyaert, Sofie Venneman, Isabel Vandevelde, Anneleen Volckaert, Tom Beyers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Voor de nematoden Paratylenchus spp. en Pratylenchus penetrans is het moeilijk in te schatten wanneer een interventie, bijvoorbeeld grondontsmetting, nodig is. Naast schadedrempels is er ook kennis nodig over de synergie met smetpathogenen en over de snelheid van herkolonisatie met nematoden uit dieperliggende grondlagen. In het Landbouwtraject ‘FUNSLA’ wordt gezocht naar een geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan de nematodenproblematiek.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftProeftuinnieuws
  Exemplaarnummer10
  Pagina's (van-tot)20-21
  Aantal pagina’s2
  ISSN0777-9844
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mei-2016

  Dit citeren