Pathotype dependent resistance mapping for powdery mildew in a diploid rose population

Hossein Hosseini Moghaddam, Leen Leus, Johan Van Huylenbroeck, Erik Van Bockstaele, Jan De Riek

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Pathotype dependent resistance mapping for powdery mildew in a diploid rose population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie