Performance curves for growing finishing pigs: evaluation of published growth models

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Performance curves for growing finishing pigs: evaluation of published growth models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie