Performance of double-muscled bulls affected by grazing or restricted indoor feed intake during the growing period followed by finishing up to two different slaughter weights

LO Fiems, S De Campeneere, Johan De Boever, JM Vanacker

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Performance of double-muscled bulls affected by grazing or restricted indoor feed intake during the growing period followed by finishing up to two different slaughter weights'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen